Tantunicide yeniden servis edilmek üzere biberler çöpten toplandı. Sizce bu tasarruf mu?

Üst